Planificación Académica

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente do Centro antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da activade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ao longo do curso por si se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

 

Planificación Académica Curso 2019/2020

Dibujito rojoCalendario Académico 

Dibujito rojoHorarios 

Dibujito rojoCalendario de Exames

Dibujito rojoPrácticas de Campo e Saídas de Estudos