Preinscrición e Matrícula

Calendario de intención de matrícula, preinscrición e matrícula para o Mestrado en Enxeñería Industrial:

 Intención de Matrícula
 22 de xuño de 2019  Data límite para entregar a Declaración de Interese
 26 de xuño de 2019  Publicación do listado informativo
 1º prazo de Matrícula
 24 - 29 de xullo de 2019  Primeiro período de preinscrición
 1 de agosto de 2019  Publicación da lista provisional de admitidos
 7 - 10 de setembro de 2019  Período de reclamacións á lista provisional
 12 de setembro de 2019  Publicación da lista definitiva de admitidos
 13-16 de setembro de 2019  Primeiro período de matrícula
 2º prazo de Matrícula
 23-25 de setembro de 2019  Segundo período de preinscrición
 1 de outubro de 2019  Publicación da lista provisional de admitidos
 2-4 de outubro de 2019  Período de reclamacións á lista provisional
 9 de outubro de 2019  Publicación da lista definitiva de admitidos
 10-11 de outubro de 2019  Segundo período de matrícula