Curso de adaptación aos graos

Se xa tes o título de Enxeñeiro Técnico Industrial, podes realizar o curso ponte para obter o título de Graduado.

Para o curso 2019/2020 impartirase na modalidade semipresencial. Soamente haberá clases de prácticas con horarios compatibles coa actividade profesional.

Admisión e Matrícula para o curso 2019/2020

Primeiro prazo:

Prazo de presentación de solicitudes: do 10 ao 21 de xuño de 2019 (na secretaría da sede cidade)
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 26 de xuño de 2019
Prazo de presentación de reclamacións: o 27 e 28 de xuño de 2019
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 4 de xullo de 2019
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 5 de xullo de 2019
Prazo de presentación de reclamacións: o 8 e 9 de xullo de 2019
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 12 de xullo de 2019

Matrícula: do 20 ao 30 de agosto de 2019

No caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas nos cursos ponte os centros poderán admitir solicitudes fóra de prazo sempre que a admisión poida ser resolta e a matrícula formalizada antes de que remate o período ordinario de matrícula.