Planificación Académica

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente da Escola antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ó desenvolvemento da activade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ó longo do curso por se se tivera producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

 

 Planificación Académica curso 2019/20

Dibujito verdeElección de Grupo 

Dibujito verdeActividades de acollida (para todo o alumnado) 

Dibujito verdeCalendario Académico 

Dibujito verdeHorarios 

Dibujito verdeCalendario Exames 

Dibujito verdeGuías Docentes

 

Planificación Académica curso 2018/19

Dibujito verdeElección de Grupo (actualizado o 30/06/2018)

Dibujito verdeActividades de acollida (actualizado o 23/07/2018)

Dibujito verdeCalendario Académico (actualizado o 11/06/2018)

Dibujito verdeHorarios (actualizado o 17/07/2018)

Dibujito verdeCalendario Exames (actualizado o 20/07/2018)

Dibujito verdeGuías Docentes